Make your own free website on Tripod.com

Poseban dio Kovanog novca Republike Hrvatske predstavljaju kompleti novca. Kao što vidite na slici gore svaki komplet je predstavljen slikom (lijevi dio slike). U trenutku kad gledate sliku nekog od kompleta možete listanjem pregeldati svaki pojedninačni novčić iz tog kompleta (dvije male slike gore desno).
U ovom dijelu naći ćete osnovne informacije o kompletima, kao što su npr. broj kompleta, nominale unutar kompleta, od kad se prodaje, cijena.