Make your own free website on Tripod.com

Mirko Plavsic

Optjecajni novac - prikazuje samo optjecajni novac;
Jubilarne kovanice - prikazuje samo jubilarne kovanice; 
Sve kovanice - prikazuje sve kovanice; 
Zlatnici - prikazuje samo zlatnike; 
Dukati - prikazuje samo dukate; 
Srebrenjaci - prikazuje samo srebrenjake.
Napomena!
Ove mogućnosti su u sukladu sa numizmatičkom standardima o kategorizaciji novca (Ovdje nisu uključene sve kategorije već samo one koje se odnose na kovani novac koji je predstavljen u ovom katalogu).