Make your own free website on Tripod.com

Na slici gore vidite kako izgleda uvećana slika novčića. Jednostavno kliknite lijevim uhom miša na sliku i ona će se uvećati, ili smanjiti.Ova sjajna   mogućnost predviđena je za svaki novčić u katalogu.